فراخوان انجمن حامی برای تجهیز کتاب خانه های کودک مناطق کم تربرخوردار

انجمن حامی با هم کاری کانون پرورش فکری و هم زمان با هفته ی ملی کودک، برای جمع آوری مدادرنگی، دفتر نقاشی و بازهای فکری با هدف تجهیز کتاب خانه های کودک در مناطق کم تربرخودار فراخوان داده است. ویژه برنامه های هفته ی ملی کودک از ۱۴ تا ۲۰ مهر ۱۳۹۷ در تهران به میزبانی مرکز آفرینش های فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان در خیابان حجاب و همچنین مراکز فرهنگی هنری کانون سراسر کشور برگزار می شود.
هفته ملی کودک-کانون پرورش فکری کودک-فراخوان

نظری ثبت نشده است.