مسئول مجازی/گزارش تلخ و طنز از سیل

مسئول مجازی طنزی است نقادانه،یا نقدی است طنازانه که با رویداد های سیاسی اجتماعی کشور شوخی می کند،این طنزها توسط مهدی محمدیان در فضای مجازی ساخته می شود.
مسئول مجازی-مهدی محمدیان-سیل-سیل شیراز سیل آثق قلا-طنز

واقعا یعنی چی عالی؟

عالی؟

عالی بود

مثل همیشه الی