مایم وشعبده بازی(ویدئوی یکم):ادای شعبده بازها رو در میاره

در لیست پخش"شعبده های جهان"بهترین نمایشهای دنیا را از ساحران تماشا کنید ویدئوهایی که در این برنامه انتخاب شده اند از بهترین نمایشها میباشند ،نمایشهایی که شاید ربطی به خود شعبده بازی ندارد ولی اجرای مسحور کننده ای هستند. دیگر برنامه ها را هم از این کانال تعقیب کنید.ویا در سایت www.saheran.ir مارا دنبال کنید.
شعبده بازی-آموزش شعبده بازی-شعبده باز-hoonamtv-saheran

نظری ثبت نشده است.