کلیپ نجارهای عاشق

کلیپی از موکبی که به عشق امام رضا علیه السلام در بین راه زائران خدمت رسانی می کند
امام رضا علیه السلام-شهادت امام رضا-موکب

خداوند خیر و برکت صد برابر به کسب و کار ونذر تان عطا فرماید ان شاءالله