فوکوس مدیا- با عزت ترین دولت قرن...


فوکوس مدیا-فوکوس مدیا مصاحبه مرد-جشن بزرگ آپارات

باز هم تامل!!!

از این حجابای بی معنی وعجیب غریب ملولم=( فاطمه زهرا ب کمرتون بزنه ک اسم شیعه رو هم دارید خراب میکنید

به نظرم روحانی با برجامش کشور و مردم ما رو مضحکه خاص و عام کرد

حداقل میگفتید حجابشون رو درست کنن بعد برنامه می گرفتید

موسیقی پس زمینه خیلی رو مخه!