خاطره جالب عادل فردوسی پور از دوران دبستان

معلم : بچه ها فردوسی کیه؟ عادل:اجازه خانوم...منم !
عادل فردوسی پور-سروش صحت-کتاب باز

نظری ثبت نشده است.