مسیر موفقیت سخت یا آسان؟

بنظرتون مسیر رسیدن به هدف ،سخته یا آسون؟؟
آرمین قنبری-آسمان اندیشه-مهندسی ذهن-دارن هاردی

نظری ثبت نشده است.