مهدی جهانی : دوران دانشجویی عاشق شدم

مصاحبه احسان مجدی با مهدی جهانی آخرین کنسرت تهران 21 اسفند97 - دیده شدن سخت هست ! - مردم از کنسرت ها راضی اند - پراید خیلی گرونه و قاتل جونه - محسن یگانه رو دوس دارم - رضا گلزار سوپر استار بودن برازندشه / میخ کوب کاری از احسان مجدی insta : ehsanmajdioriginal /
کنسرت مهدی جهانی-مهدی جهانی-عشق-رضا گلزار-احسان مجدی

فوق العاده بود