مشاهدات باورنکردنی یک جامعه‌شناس از حضور در محله لوطی‌ها

گفتگوی پیام فضلی‌نژاد با دکتر ابوالحسن تنهایی، رئیس انجمن جامعه‌شناسی تفسیری ایران در «شوکران» بیستم
شوکران-دکتر تنهایی-پیام فضلی نژاد-شبکه چهار-لوطی