چشم بگشا! تا نهان بینی...

چپ و راست می گیم دشمن، خسته نشدی آنقدر می گیم دشمن. اصلا اونا به ما کار ندارند بیچاره ها...
دوست بد-ایمان-امام حسین

نظری ثبت نشده است.