مصاحبه سخنگوی سازمان انرژی اتمی با شبکه خبری پرس تی وی


بهروز کمالوندی - سخنگوی سازمان انرژی اتمی - دیپلماسی عمومی و اطلاع رسانی - مجتمع غنی سازی شهید احمدی روشن(فردو) - گام چهارم کاهش تعهدات برجام