فیت ۱۶۲ _ نقش داروهای نیروزا در بدنسازی

صحبت های دکتر علیرضا میری در مورد چند سوال مهم بدنسازی _ دکتر فرزانه ترابی مهر و صحبت در مورد تاثیرات استروئید در بدنسازی _ معرفی مرکز ایکس بادی کیانی در گوهردشت کرج _ معرفی چند سیستم تمرینی توسط مسعود ذات پرور _ دکتر موسوی و کنشلو و بافت سینه آقایان و بانوان _ آموزش حرکاتی برای ساق پا توسط دکتر علیرضا میری _ تهیه کننده : نیما جعفرپور با مشارکت آپارات
فیت-بدنسازی-ژنیکوماستی-پرورش اندام-سیستم های تمرینی بدنساز

نظری ثبت نشده است.