اسپید پینت من از داک

یکم سخت بود
اسپید پینت

راستی در مورد عکس پرافایلت اون دویی و اون یکی کیست

مرسی

فقط دوتا دارم اونم که تو ویدیو هست صبر کن یکم بیشتر دانلود میکنم میزارم

میشه برام بیسات از داک رو بزاری بعد من سریع می بینم پاین ویدیو نظر میدم بعد تو پاک کن

نمیدونم یکی از دوستام آهنگارو ریخت