ویدئوی ادای احترام به بتمن بن افلک به مناسبت خداحافظی این بازیگر

A Beautiful Lie - Ben Affleck Batman Tribute | Spidey.ir
بتمن-batman-بن افلک

بهترین بتمن فقط سگانه کریستین بیل بود بن افلک زک اسنایدر زد خرابش کرد

بیا

یکی به من بگه طرف مرده یا از دنیای دیسی خدا حافظی کرده

خوبه که رفت خوب بازی نمیکرد

منم دوسش داشتم بهترین بتمن تقصیر کارگردان احمق فیلم بود که بتمن رو خراب کرد