۱۷ آبان ماه ۹۸: گزارش کارشناس هواشناس آقای ضرابی( پیشبینی وضعیت آب و هوا)

https://www.irweather.com https://telegram.me/irweather_iran https://instagram.com/irweather
وضعیت آب و هوای کشور-اوضاع جوی کشور-وضعیت بارش-هواشناسی جنوب-هواشناسی امروز

نظری ثبت نشده است.