دنیای بیرون از تاتامی سرمربی تیم ملی كاراته

قسمت 80 - فصل چهارم مجله تصویری رزم آور ؛ گفتگوی خارج از دنیای ورزش با سرمربی تیم ملی كاراته ، سید شهرام هروی - چرا کاراته باید کار کنیم؟ - آیا تیم ملی کاراته مدال المپیک می گیرد؟ - چرا ازدواج نکردید؟! و... / کلیپ بسیار زیبایی انگیزشی - khabarrazmavar.ir
کاراته-رزمی-رزم آور

من کارته بازم کمربند سیاه هم دارم