اشک در غم ما؛ محمدرضا لطفی، شهرم ناظری و حسین علیزاده

ترسم که اشک در غم ما پرده در شود شعر:حافظ آهنگساز: محمدرضا لطفی آواز: شهرام ناظری تنظیم: حسین علیزاده گروه چاووش برگه موسیقی ایران @musiqueiran
محمدرضا لطفی-شهرام ناظری-حسین علیزاده-ترسم که اشک

نظری ثبت نشده است.