صحبت ها و رفتار های زشت و زننده امیر تتلو در اولین کنسرت


امیر تتلو-کنسرت-آهنگ-جنجالی-تتلو

همین کارا رو کرده همه ی دنبال کننده هاشو از

ادم یا حیوان اینقدر تعطیل والا من ندیدم و نخواهم دید رپرای بزرگ دنیا هم از این گوها نمیخورن بخدا

اوسگلای سسخل نبینم از این گوه خوری ها پشت تتلو بزنید!خرا

والا زیاد گوه نخورید

گو خوری اضافه نکنید دحدی نبستید که بخاین راجب تتلو نظر بدبن