جان هرکی دوس دارین آرپی جی اینجوری نزنین.duo win

دوتا تیم به من اتک میدن با آرپی جی ول کنم نبستن ولی از پسش بر اومدم :)
fortnite-fortnite gameplay-atom-games-gameplay

نظری ثبت نشده است.