فیلم دردناک بهنوش بختیاری از مناطق سیل زده


بهنوش بختیاری-هدیه تهرانی-سیل-کمک به سیل زدگان-بازیگر

چقدر این دو لیتریها ریاکار ، دروغگو و از انسانیت به دور هستند.