اضافه کردن کف ریش به اسلایم

امید وارم دوست داشته باشید اگه خوب بود لایک و دنبال کنید
ترکیب اسلایم با کف ریش-اسلایم من-آموزش

میشه آموزش بزاری