عزاداری هیئت زنجیر زنی روستای كنار ترش میناب در روز شهادت امام رضا(ع)

آستانه امام رضا علیه الاسلام جنب بیمارستان ابوالفضل میناب نگارنده :حبیب عید زاده ١٧/٨٩٧
میناب-هیئت زنجیر زنی روستای كنار ترش-شهادت امام رضا

نظری ثبت نشده است.