آرمان+شهر 98 : چوب بستنی رو هم که وارد میکنیم!!

آرمان پلاس شهر 98 : کاری کردن پیاز بشه هم قیمت دلار!! * اولین قسمت آرمان+شهر در سال 98
جهانگیری-رونق تولید-حسن روحانی-بازار-شغل

خدا لعنت کنه باعث و بانی ش رو

عااالیی.....خداقوت

خوشحالم ک دوباره شروع کردین ولی آقای مجری یکم رژیم بگیر

به نظرم این بی احترامیه که شخص مصاحبه گیرنده، همش این طرفو اونطرفو نگاه میکنه ...باید به حرفای شخص مقابل توجه کنه