رابطه خاص پلنگ‌ها با یک محیط‌بان

مهر: تصاویر جالب ضبط شده‌ای که شب تا صبح یک محیط‌بان را نشان می‌دهد درحالی که سه پلنگ برای خوابیدن در آغوش او باهم رقابت دارند.
محیط‌بان-پلنگ-رابطه خاص

نظری ثبت نشده است.