فیت ۱۲۱ - بدنسازی تو امریکا چطوریه ؟

گفتگو با مهران حداد قهرمان و مربی مقیم امریکا در مورد بدنسازی در آمریکا - دکتر کوثری و موضوع جایگزینی مکمل با غذا - دکتر موسوی و شناخت بیشتر از هورمون آی جی اف وان - دکتر کشاورز و بحث چاقی - تهیه کننده : نیما جعفرپور - با مشارکت آپارات
فیت-بدنسازی-پرورش اندام

نظری ثبت نشده است.