حماسه سوسنگرد

دفاع مقدس را در کانال بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس در پیام رسان سروش به آدرس https://sapp.ir/bonyaddefa دنبال کنید.
سوسنگرد-دفاع مقدس-حماسه

زنده یادشان باد تا روز قیامت محشر خدایمان در آسمان و زمین هرچه امروز میراث همه ایرانیان میباشد به بهای خون و محنت و اشک و عرق و مقاومت این عزیزان مشهور و گمنام و چشم انتظارانشان پرداخته شده تا هزار سال دیگر ! الله و اکبر