یادبود زنده یاد بهنام صفوی

ویژه برنامه ی ممیزی شعر و ترانه؛ برای یادبود زنده یاد بهنام صفوی...
ممیزی-بهنام-صفوی-Behnam Safavi-ممیزی شعر و ترانه

اقا بی زحمت ازین خواننده جدیدا هم بزارین

ما رفتیم قبرش روحش شاد

ما رفتیم قبرش روحش شاد

همیشه طرفدارو عاشقتم بهنام جان

به کانال منم سربزنید تشکررر