حاالا همه اسماتونو درست کنین


حااالا

آجو همش تقصیر آناهیتا بود...

خفههه برووو دایانا ا ب گا ندادمت

ممنووونم

آجو ولش کن عشقم باید از زندگیت خطش بزنی اون اسرای الاغو منو داری تو آرامشم

عااااالی ممنوونم ازتوون