سوئد، میزبان گفتگوهای یمنی - یمنی

یمنی در حالی روز پنج شنبه زیر نظر سازمان ملل آغاز شده است که این سازمان بین المللی از توافق دو طرف برسر تبادل اسرا میان یکدیگر خبر می دهند.
یمن-سوئد-سازمان ملل

نظری ثبت نشده است.