دستور مستقیم حاج قاسم سلیمانی

توصیه ای برای کمک به سیل زدگان
قاسم سلیمانی-سیل-مدافعان حرم

خدا خیرت بده حاجی.اما خواهشا پای قاتلین برادرامون رو اینجا باز نکن .چون حال خوبی بهمون دست نمیده.اجرت با اقا امام حسین.حاجی .

لبیک یا سردار