لیونل مسی برنده توپ طلا 2019

مراسم توپ طلا 2019
لیونل مسی-توپ طلا