تولد امین و محمد مهدی

در پیش دبستانی نور. مشهد مقدس
شاد

حالا چرا با لباس نظامی اخه