جشن کریسمس ۲۰۱۹ را در تهران می گیریم!

نتیجه محاسبه آمریکایی؛ فیلم کمتر دیده شده ای از سخنان مقامات امریکایی که رهبرانقلاب به آن اشاره کردند
رهبر انقلاب-آمریکا-کریسمس

زنده باد جمهوری اسلامی ایران زنده باد سیدعلی خامنه ای

مرگ بر پهلوی