توییتشر قسمت 33 - پرستوها در دام جاجو

افشای جزئیات سرّی پرونده ماخوف شهردار سابق تهران
پرسپولیس-داماش گیلان-کوبیاک-شهردار تهران-قتل