آنچه در دومین گفتمان راهبردی نقش جوانان در توسعه پایدار شهری/مهرماه1397

با حضور جناب آقای مهندس محمدجواد آذری جهرمی وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات اصفهان 2 مهرماه 1397
توسعه پایدار شهری-جوانان-مهندس آذری جهرمی

نظری ثبت نشده است.