مکان خودروی کلاسیک در gta v

خودروی کلاسیک در بازیgta v
GTA V

نه کلاسیک نیست کراس، کلاسیک دیگه نمیبینی

این ماشینه اسمش شورلت

الان این ماشین کلاسیکه دیگ...