تیزر جدید علاءالدین غول چراغ جادو، جینی، را نمایش می دهد!

ویل اسمیت در هیبت غول چراغ جادوی آبی رنگ فیلم زندهٔ علاءالدین! Disney's Aladdin - Special Look- In Theaters May 24 | Spidey.ir
علاءالدین-Aladdin-فیلم علاالدین 2019

نظری ثبت نشده است.