مجاهد نستوه صمدی آملی و مواضع حماسی وانقلابی

22 بهمن نه مال اصولگراست نه مال اصلاح طلب
مجاهدانقلابی

نظری ثبت نشده است.