حسادت نفیسه روشن به محمد امین کریم پور

دیروز چه خبر؟ محمد امین کریم پور و نفیسه روشن، جای کی تلویزیونه؟ انتخاب محمدرضا گلزار به عنوان مجری برتر در جشنواره جام جم
محمدرضا گلزار-نفیسه روشن-محمد امین کریم پور-حمید گودرزی-دیروز چه خبر

من نظر 100 درصد خودم رو به محمد امین کریم پور میدم چون نفیسه روشن نه خوشگله نه خوش صدا از تمام فیلم هاشم بدم میاد

من نظر 100 درصد خودم رو به محمد امین کریم پور میدم چون نفیسه روشن نه خوشگله نه خوش صدا از تمام فیلم هاشم بدم میاد

:) دوستتون دارم ممنون حرف حق را زدید تشکر . .. راستی یه مدت کم کار شده اید امیدوارم بازهم مثل قبل پرکار بشوید پیروز و موفق باشید سال نو را هم پیشاپیش تبریک میگویم ان شاءالله سال خوب و خوش سرشار از موفقیت و فارغ از غم وغصه و مشکلات داشته باشید خدا نگهدار

:) دوستتون دارم ممنون حرف حق را زدید تشکر . .. راستی یه مدت کم کار شده اید امیدوارم بازهم مثل قبل پرکار بشوید پیروز و موفق باشید سال نو را هم پیشاپیش تبریک میگویم ان شاءالله سال خوب و خوش سرشار از موفقیت و فارغ از غم وغصه و مشکلات داشته باشید خدا نگهدار

:) دوستتون دارم ممنون حرف حق را زدید تشکر . .. راستی یه مدت کم کار شده اید امیدوارم بازهم مثل قبل پرکار بشوید پیروز و موفق باشید سال نو را هم پیشاپیش تبریک میگویم ان شاءالله سال خوب و خوش سرشار از موفقیت و فارغ از غم وغصه و مشکلات داشته باشید خدا نگهدار