خط قرمز ۱۸ | عناصر حاکمیت بهم اعتماد ندارند

گفتگوی صریح، جذاب و شفاف با دکتر محمد فاضلی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در رابطه با سرمایه اجتماعی ؛ مشروعیت سیاسی در سومین قسمت از فصل دوم برنامه خط قرمز/ پخش اختصاصی از سایت آپارات - یک هفته در میان دوشنبه ها ساعت ۱۹
دکتر محمد فاضلی-خط قرمز-سرمایه اجتماعی-مشروعیت سیاسی-ابوذر سبحانی

خیلی خوب بود، خدا قوت واقعا

دست مریزاد. برنامه جالب و قابل تاملی بود, انتظار این است این گونه مصاحبه ها هر هفته یک یا دوبار منتشر شود نه هر دو هفته یکبار.