عامل اصلی تورم در ایران رشد نقدینگی است نه تحریمهای آمریکا


تورم - اقتصاد - دلار

نظری ثبت نشده است.