مستندی دیدنی از زوار غیرایرانی حرم رضوی همراه با تبریک عید فطر

مستندی دیدنی در بیان احساسات زوار غیرایرانی حرم رضوی همراه با تبریک عید فطر، کاری ارزشمند از «فیلم رضوی» وابسته به «آستان قدس رضوی»، منتشره در تاریخ 1397/3/24
زوار غیرایرانی-امام رضا(ع)-اندیشکده بین المللی ف

نظری ثبت نشده است.