نظر استاد رائفي پور در مورد خندوانه و جناب خان


خندوانه-رامبد-استاد رائفي پور-جناب خان-طنز

مرسی

مخلص استاد