احترام نظامی فرمانده یگان ویژه به جهادگران راه خدمت(نوپو_ضداغتشاش_امنیت)

یـگان ویژه پـاسداران ناجا ویترین اقتـدار نظام جمهوری اسلامی ایـــران
نوپو-یگان ویژه پاسداران نا-سپاه-ارتش-seyedba

نظری ثبت نشده است.