زندگی یعنی تو: شاعر شهاب سبزواری با دکلمه ی علی محمدی

زندگی یعنی تو ** خار یا گُل, هرچه بودم ریختم خود را به پایت تا بدانی زندگی را دوست دارم بی نهایت زندگی یعنی تو . ای روشن تر از خورشید ِ فردا من شبم . ای هرچه سوسو می زند در شب , فدایت باز بودن یا کبوتر بودنم فرقی ندارد آرزویم : لذت پرواز کردن در هوایت شاعر: شاعر: حسین شنوایی (شهاب سبزواری)
زندگی یعنی تو-هرچه بودم ریختم خود را به پایت-شهاب سبزواری

نظری ثبت نشده است.