تلاوت قاری خردسال زهیر ادهمی آبان ماه ۱۳۹۸

مجمع قرانی بشارت مشهد مقدس زیر نظر استاد سید جواد سادات فاطمی
تلاوت زیبای قرآن - تلاوت قاری خردسال - مجمع قرانی بشارت - مشهد مقدس - استاد سید جواد سادات فاطمی