اکران5-شهاب حسینی با من تماس گرفت وگفت بهترین گزینه نقش اول برای هزار تو منم

در قسمتم پنجم‌اکران‌فیلم هزار تو باحضور امیر حسین ترابی کارگردان فیلم نقد و معرفی خواهد شد ، سریال westworld معرفی خواهد شد و در پایان فیلم مثل بچه آدم به کارگردانی آرین وزیر دفتری نقد و بررسی می شود .
شهاب حسینی-ساره بیات-پزمان جمشیدی-مجله_اینترنتی_اکران-westworld