حرکات تحریک آمیز مورینیو بعد از شکست دادن یوونتوس

حرکات تحریک آمیز مورینیو بعد از شکست دادن یوونتوس
اختصاصی-خارجی-لیگ قهرمانان اروپا

اسکل کلا تیمت تو قوطی بود

خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخختخخخخخخخخخخ

باختن زورشون گرفته

خیلی باحاله خخخ