ایستگاه جوانمرد راستگو

نمی دونیم چرا اجازه می‌دیم راحت بهِمون دروغ بگن و این دروغ گفتنشون رو زرنگی بدونن و ما دروغاشون رو پخش کنیم و واسشون دست بزنیم!؟ این دروغا مفت واسه یه جامعه تموم نمی‌شه.
کارتون-دروغ-چوپان دروغگو-استاد-آتش

قشنگ بود از کانال ماهم دنبال کنید

با سلام

میشه یه بچه پولدار که صورت گرد و ککمکی و عینک گرد اضافه کنید تا یه جورایی تمام شخصیت های جامعه رو توی مترو داشته باشیم

خیلی با مزه بود

عالیه