تا پای مرگ رفتن برای ضبط مستند

برای ضبط مستند سختی های بسیاری باید کشیده شود از حمله حیوانات وحشی تا بلایای طبیعی گوشه ای از سختی های یک مستند ساز را ببینید
IRAN-MAZANDARAN-GILAN-KORDESTAN-LORESTAN

نظری ثبت نشده است.